Hỗ trợ
khởi nghiệp

Các sinh viên năm cuối tại AmCollege sẽ được tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của nhà trường với nhiều hình thức khác nhau như tư vấn ý tưởng, đánh giá mức độ tìm năng của dự án, góp ý về các chiến lược kinh doanh và quảng bá cho thương hiệu, hỗ trợ gọi vốn với các ý tưởng start-up có tiềm năng,…

Các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp tại AmCollege là những giảng viên đầu ngành tại trường và đang giảng dạy các bộ môn như Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Marketing, Quản trị kinh doanh,…

Định hướng
nghề nghiệp

Các sinh viên tại AmCollege thường xuyên được tham gia các hoạt động tư vấn và định hướng nghề nghiệp của nhà trường với nhiều hình thức khác nhau như tham dự các hội thảo chuyên đề và các talkshow cùng các chuyên gia hướng nghiệp và chuyên gia tư vấn nghề nghiệp để khám phá nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai.

Các chuyên gia định hướng nghề nghiệp tại AmCollege là những giảng viên đầu ngành tại trường và đang giảng dạy các bộ môn như Giáo dục học, Tâm lý học Xã hội học,…

Kết nối
việc làm

Các sinh viên năm cuối tại AmCollege sẽ được tham gia các hoạt động kết nối việc làm của nhà trường thông qua các ngày hội việc làm (Carrer Expo) và các buổi kết nối tuyển dụng cùng các đối tác doanh nghiệp của AmCollege trong và ngoài nước.

Các đối tác tuyển dụng của AmCollege là những công ty và tập đoàn lớn luôn dành sự tín nhiệm và ưu ái cho các sinh viên tốt nghiệp tại AmCollege bởi niềm tin vào chất lượng đào tạo được đảm bảo của nhà trường. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm của nhà trường luôn ở mức cao.

Liên kết ngay