Giáo dục Tiểu học

Giáo dục tiểu học là giai đoạn nền tảng và quan trọng nhất trong giáo dục phổ thông, đây là thời kỳ mà học sinh được định hình, phát triển và hoàn thiện nhân cách lẫn tư duy.

Mục tiêu của giáo dục tiểu học là nâng cao nhận thức, mở ra cơ hội để trẻ phát triển và hoàn thiện các nền tảng tri thức, kỹ năng lẫn thái độ để học tập ở các bậc tiếp theo. Bậc tiểu học sẽ giúp trẻ có cuộc sống trọn vẹn và phát triển như một thực thể xã hội thông qua việc làm quen và hợp tác với những người khác, tạo cho trẻ tư duy phân tích và các kỹ năng, sự bản lĩnh cần thiết để đối mặt với những thử thách mới trong học tập lẫn cuộc sống.

Thời lượng học: 2.5 năm

Bằng cấp: Cử nhân Đại học Sư phạm TP.HCM

Thông báo tuyển sinh

Đối tượng

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Môn thi đầu vào

Toán

Văn

Anh

Thời gian khai giảng dự kiến

Tháng 3/2022

Tháng 6/2022

Tháng 9/2022

Tháng 12/2022

Địa điểm nộp hồ sơ

Trực tiếp: Phòng Tuyển sinh AmCollege

Trực tuyến: Form đăng ký trực tuyến

Chương trình đào tạo

Cử nhân Giáo dục tiểu học sau khi hoàn thành chương trình sẽ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của công việc giáo dục trẻ em từ 06 đến 12 tuổi tại các trường tiểu học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và quốc tế; đồng thời có khả năng thực hiện công tác chuyên môn, nghiên cứu, tư vấn về giáo dục tiểu học ở các tổ chức khác; có thể được đào tạo thêm để làm công tác quản lý và giảng dạy các bộ môn chuyên ngành giáo dục tiểu học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tiếp tục học ở bậc học cao hơn về lĩnh vực này ở các trường Đại học trong và ngoài nước.

Đơn vị đào tạo

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE)

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tiền thân là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn được thành lập năm 1957. Năm 1995, trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Chính phủ quyết định tách trường khỏi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam. Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia và là 1 trong 2 trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam.

Triết lý giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ quan điểm giáo dục nhằm đào tạo người học đạt chuẩn: trở thành người làm nghề chuyên nghiệp, có đạo đức, có kỷ luật, có trách nhiệm với cộng đồng và thích ứng cao.

Trường xây dựng môi trường giáo dục kiến tạo, hướng đến người học – nhân vật trung tâm của hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục được tổ chức hệ thống, linh hoạt, đảm bảo gắn đào tạo với thực hành – ứng dụng, hướng đến sự thích ứng xã hội và nghề nghiệp để thành công và hạnh phúc. Các bên có liên quan đến hoạt động giáo dục của trường cam kết đồng hành, hỗ trợ cho công tác giáo dục một cách hiệu quả.

Trường tôn trọng và xem văn hóa chất lượng trong giáo dục là tôn chỉ hoạt động. Trường sử dụng đa dạng các phương thức giáo dục, phương pháp đào tạo tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích phát triển nội lực, tư duy tích cực, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và hứng thú nghề nghiệp.

Đơn vị liên kết tuyển sinh

Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ

Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ tiền thân là trường Trung cấp Đông Dương – tổ chức hành chính sự nghiệp thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân. Với hoạt động đào tạo nghề bậc Cao đẳng và Liên thông Đại học, AmCollege đặt ra sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với kiến thức chuyên môn sâu rộng và bộ kỹ năng làm việc vượt trội cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế.

Triết lý giáo dục

Thông qua các chương trình đào tạo nghề đa dạng, tiên tiến và linh hoạt, AmCollege mong muốn giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận với mô hình đào tạo chuẩn Quốc tế để tự tin hội nhập cùng thế giới và trở thành những công dân toàn cầu ưu tú trong tương lai. AmCollege trung thành với triết lý giáo dục “Đồng hành, Tự do và Sáng tạo”. Mỗi giảng viên ở AmCollege đều là những người bạn đồng hành trên con đường trang bị tri thức và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Trên con đường đó, AmCollege không ngừng khuyến khích các sinh viên của mình được tự do theo đuổi những khát vọng và phát huy năng lực sở trường của bản thân bằng tinh thần sáng tạo và chủ động.

Thời gian học

 1. Lớp tối 2 – 4 – 6 (18:00 – 21:00)
 2. Lớp tối 3 – 5 – 7 (18:00 – 21:00)
 3. Lớp cả ngày thứ 7 và cả ngày Chủ nhật

Học phần đào tạo

1. HỌC PHẦN CHUNG
TT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết Học phần học trước
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
Ngoại ngữ HP 2 3*
Ngoại ngữ HP 3 3* Ngoại ngữ HP 2
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN
TT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết Học phần học trước
PRIM1402 Cơ sở Tiếng Việt ở tiểu học 1 3 Không Không
PRIM1403 Cơ sở Tiếng Việt ở tiểu học 2 4 PRIM1402
M PRIM1404 Cơ sở Tiếng Việt ở tiểu học 3 2 PRIM1403
M PRIM1406 Cơ sở Toán ở tiểu học 1 2 Không Không
PRIM1407 Cơ sở Toán ở tiểu học 2 3 PRIM1406
PRIM1408 Cơ sở Toán ở tiểu học 3 3 PRIM1407
PRIM1409 Cơ sở Tự nhiên ở tiểu học 3 Không Không
PRIM1410 Cơ sở Xã hội ở tiểu học 3 Không Không
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP
TT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết Học phần học trước
3.1. Học phần bắt buộc
3.1.1. Học phần cơ sở chung
PRIM1412 Tâm lý học tiểu học 2
PRIM1413 Giáo dục học tiểu học 2 PRIM1412
PRIM1414 Giáo dục sư phạm (tiểu học) 2
3.1.2. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành
PRIM1416 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học 2 PRIM1412
PRIM1417 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở tiểu học 2 PRIM1413
PRIM1418 Lý luận dạy học Toán ở tiểu học 1 3 PRIM1408
PRIM1419 Lý luận dạy học Toán ở tiểu học 2 3 PRIM1418
PRIM1420 Lý luận dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 4 PRIM1404, PRIM1413
PRIM1421 Lý luận dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 4 PRIM1420
PRIM1422 Lý luận dạy học Tự nhiên – Xã hội 4 PRIM1413, PRIM1409, PRIM1410
PRIM1424 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học 2 PRIM1413
PRIM1425 Đánh giá hoạt động học tập ở tiểu học 2 PRIM1413
PRIM1426 Phát triển chương trình tiểu học 2 PRIM1413
3.2. Các học phần tự chọn
Tự chọn nhóm N4 (4 tín chỉ): chọn 2 trong 5 học phần
PRIM1461 Dạy học Tự nhiên – Xã hội bằng phương pháp Bàn tay nặn bột 2 PRIM1422
PRIM1463 Giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học 2 PRIM1413
PRIM1464 Giáo dục môi trường và vệ sinh, an toàn thực phẩm cho học sinh tiểu học 2 PRIM1413
PRIM1465 Giáo dục hòa nhập ở bậc tiểu học 2 PRIM1413
PRIM1466 Tư vấn tâm lý – giáo dục tiểu học 2 PRIM1413
Tự chọn nhóm N5 (2 tín chỉ): chọn 1 trong 3 học phần
PRIM1471 Phát triển kỹ năng dạy học giải toán có lời văn 2 PRIM1419
PRIM1472 Phát triển kỹ năng dạy học hình học ở tiểu học 2 PRIM1419
PRIM1473 Dạy học cho học sinh tiểu học không đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng 2 PRIM1419, PRIM1421
Tự chọn nhóm N6 (4 tín chỉ): chọn 2 trong 9 học phần
PRIM1481 Sự phát triển ngôn ngữ ở học sinh tiểu học 2 PRIM1403
PRIM1482 Phát triển năng lực dạy học văn miêu tả ở tiểu học 2 PRIM1421
PRIM1483 Phát triển kỹ năng dạy học tiếp nhận tác phẩm văn học 2 PRIM1421
PRIM1484 Phương pháp dạy học từ Hán Việt ở tiểu học 2 PRIM1421
PRIM1485 Phát triển năng lực dạy học tạo lập văn bản ở tiểu học 2 PRIM1421
PRIM1486 Dạy học văn kể chuyện ở tiểu học 2 PRIM1421
PRIM1487 Phương pháp và dạy học chính tả 2 PRIM1421
PRIM1488 Dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 2 PRIM1421
PRIM1489 Phát triển kỹ năng nghe – nói cho học sinh tiểu học 2 PRIM1421
KHÓA LUẬN, HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP
TT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết Học phần học trước
PRIM1490 Khóa luận tốt nghiệp 6 PRIM1413 và theo quy định hàng năm của khoa PRIM1419, PRIM1421, PRIM1422
PRIM1491 Phát triển năng lực dạy – học Toán ở tiểu học 3 PRIM1419
PRIM1492 Phát triển năng lực dạy – học môn Tiếng Việt ở tiểu học 3 PRIM1421
PRIM1493 Phát triển năng lực dạy – học Tự nhiên – Xã hội ở tiểu học 3 PRIM1422

Hồ sơ

 1. 02 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐHSP TP.HCM)
 2. 02 Sơ yếu lý lịch có công chứng (theo mẫu của Trường ĐHSP TP.HCM)
 3. 02 Bản sao Bằng tốt nghiệp TCCN và Cao đẳng có công chứng
 4. 02 Bảng điểm TCCN và Cao đẳng có công chứng
 5. 02 Bằng THPT có công chứng
 6. 02 CMND có công chứng
 7. 04 ảnh 3×4
 8. 04 phong bì có dán sẵn tem thư
Đội ngũ giảng viên tận tâm

Đội ngũ giảng viên ưu tú, giàu kinh nghiệm và tận tâm của Đại học Sư phạm TP.HCM

Giáo trình học chất lượng

Giáo trình bám sát chương trình học theo từng tín chỉ theo thông tư mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo, bám sát nhu cầu thực tiễn của ngành Sư phạm Mầm non

Cơ sở vật chất hiện đại
 • Trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế
 • Môi trường học trẻ trung, năng động và sáng tạo
 • Không gian khang trang, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ
 • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi
Bằng cấp có giá trị cao

Bằng tốt nghiệp được cấp bởi trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Cơ hội thực tập tại các đơn vị đào tạo uy tín

Sinh viên lựa chọn chương trình học này sẽ được kết nối thực tập và làm việc tại các trường Mầm non và Tiểu học trên toàn quốc, cũng như các trường Mầm non và Tiểu học quốc tế thuộc Hệ thống Giáo dục Phát triển quốc tế Đông Dương – Tập đoàn giáo dục chủ quản của AmCollege.

Lộ trình sự nghiệp rộng mở

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tư vấn lộ trình rèn luyện và nâng cao tiếng Anh bài bản, phục vụ cho việc giảng dạy tại các trường Quốc tế chất lượng cao như Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc (WASS); trường Quốc tế Mỹ Pennsylvania (PennSchool), Hệ thống trường Quốc tế VinSchool, FPT,…

Cử nhân Giáo dục tiểu học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực, phẩm chất để phục vụ các công việc cụ thể trong ngành Giáo dục và Đào tạo như:

 • Giảng dạy hoặc làm công tác tổng phụ trách đội tại các trường tiểu học
 • Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học Giáo dục về bậc tiểu học và các lĩnh vực có liên quan
 • Chuyên viên ở Phòng, Sở Giáo dục & Đào tạo
 • Chuyên viên nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu Khoa học giáo dục và Giáo dục tiểu học

Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên được trang bị đầy đủ điều kiện kiến thức và kỹ năng nền tảng để học tiếp bậc Thạc sĩ

Học phí Giáo dục Tiểu học

Các ưu đãi về học phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

*Trường thông tin bắt buộc


  0963 888 712