MÔ HÌNH & PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CỦA AMCOLLEGE

Mô hình đào tạo

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường tuyển dụng toàn cầu, AmCollege triển khai mô hình đào tạo tiếp cận và hoàn thiện năng lực – mô hình đào tạo tiên tiến nhất mà các cường quốc về giáo dục đang áp dụng. Đây cũng là nền tảng cốt lõi để xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng và hiệu quả, giúp sinh viên của AmCollege tự tin ứng tuyển vào bất kỳ doanh nghiệp nào trên thế giới.
 
Mô hình đào tạo tiếp cận và hoàn thiện năng lực của AmCollege được xây dựng dựa trên 4 yếu tố:
+ Xác định nhu cầu ngành nghề của thị trường
+ Định hình “chân dung” nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp
+ Liên tục tối ưu chương trình đào tạo theo hướng cập nhật nhất
+ Phát huy thế mạnh và khắc phục điểm hạn chế theo khả năng của từng sinh viên
 

Phương pháp đào tạo

Mô hình đào tạo tiếp cận và hoàn thiện năng lực tại AmCollege là sự cộng hưởng, phối hợp nhiều phương pháp đào tạo nhằm giúp người học đạt được các tiêu chuẩn chung về kiến thức, kỹ năng và giá trị ở mức hoàn thiện nhất. AmCollege luôn không ngừng kiện toàn và đổi mới các phương pháp giáo dục với tiêu chí chú trọng vào 2 yếu tố cốt lõi: Một là tính kế thừa sự phát triển chung của khoa học giáo dục thế giới và hai là tính thích ứng với sự biến chuyển về văn hóa, kinh tế, xã hội,... mà các thế hệ người học đang phải đối diện.

Vì vậy, trong năm học 2022 - 2023 và tầm nhìn 3 đến 5 năm tới, hai phương pháp đào tạo nền tảng mà AmCollege đặt lên hàng đầu và muốn nhấn mạnh trong mô hình này đó là:

- Học tập thông qua dự án (Project-based Learning): Phương pháp này cho phép sinh viên được lĩnh hội kiến thức, kỹ năng thông qua quá trình trải nghiệm, nghiên cứu và giải quyết một vấn đề, một thách thức mang tính thời cuộc, lôi cuốn và phức tạp.

- Dạy học theo định hướng chuẩn đầu ra (Outcomes-based Education): Phương pháp này hướng đến sự phát triển toàn diện về tri thức và phẩm chất của người học thông qua những tình huống thực tiễn, nhằm trang bị khả năng thích nghi với một thế giới không ngừng biến động và hơn hết là trở thành các công dân toàn cầu ưu tú nhất.