Giáo dục Mầm non

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục Quốc dân, là cấp học đặt nền móng cho việc giáo dục lâu dài nhằm hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, giúp trẻ nhỏ phát triển đầy đủ về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ ngay từ những bước chân chập chững đầu đời. Chính vì vậy, giáo dục mầm non giữ vai trò đặc biệt quan trọng và được coi là “giai đoạn vàng” cho sự phát triển của trẻ trong tương lai.

Thời lượng học:

 • Trung cấp liên thông Đại học: 3 năm
 • Cao đẳng liên thông Đại học: 2 năm

Bằng cấp: Cử nhân Đại học Sư phạm TP.HCM

Thông báo tuyển sinh

Đối tượng

Trung cấp Sư phạm Mầm non

Trung học phổ thông

Thời gian khai giảng dự kiến

Tháng 3/2022

Tháng 6/2022

Tháng 9/2022

Tháng 12/2022

Địa điểm nộp hồ sơ

Trực tiếp: Phòng Tuyển sinh AmCollege

Trực tuyến: Form đăng ký trực tuyến

Chương trình đào tạo

Khóa đào tạo giáo viên mầm non có trình độ Cử nhân nhằm giáo dục cho người học tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong công tác giảng dạy, yêu trẻ thơ, rèn luyện tác phong của người giáo viên, rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tri thức khoa học, năng lực nghiệp vụ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Bên cạnh đó, chương trình học còn hướng tới mục tiêu giúp người học nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm trong những môi trường giáo dục trong và ngoài nước.

Đơn vị đào tạo

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE)

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tiền thân là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn được thành lập năm 1957. Năm 1995, trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Chính phủ quyết định tách trường khỏi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam. Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia và là 1 trong 2 trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam.

Triết lý giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ quan điểm giáo dục nhằm đào tạo người học đạt chuẩn: trở thành người làm nghề chuyên nghiệp, có đạo đức, có kỷ luật, có trách nhiệm với cộng đồng và thích ứng cao.

Trường xây dựng môi trường giáo dục kiến tạo, hướng đến người học – nhân vật trung tâm của hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục được tổ chức hệ thống, linh hoạt, đảm bảo gắn đào tạo với thực hành – ứng dụng, hướng đến sự thích ứng xã hội và nghề nghiệp để thành công và hạnh phúc. Các bên có liên quan đến hoạt động giáo dục của trường cam kết đồng hành, hỗ trợ cho công tác giáo dục một cách hiệu quả.

Trường tôn trọng và xem văn hóa chất lượng trong giáo dục là tôn chỉ hoạt động. Trường sử dụng đa dạng các phương thức giáo dục, phương pháp đào tạo tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích phát triển nội lực, tư duy tích cực, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và hứng thú nghề nghiệp.

Đơn vị liên kết tuyển sinh

Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ

Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ tiền thân là trường Trung cấp Đông Dương – tổ chức hành chính sự nghiệp thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân. Với hoạt động đào tạo nghề bậc Cao đẳng và Liên thông Đại học, AmCollege đặt ra sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với kiến thức chuyên môn sâu rộng và bộ kỹ năng làm việc vượt trội cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế.

Triết lý giáo dục

Thông qua các chương trình đào tạo nghề đa dạng, tiên tiến và linh hoạt, AmCollege mong muốn giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận với mô hình đào tạo chuẩn Quốc tế để tự tin hội nhập cùng thế giới và trở thành những công dân toàn cầu ưu tú trong tương lai. AmCollege trung thành với triết lý giáo dục “Đồng hành, Tự do và Sáng tạo”. Mỗi giảng viên ở AmCollege đều là những người bạn đồng hành trên con đường trang bị tri thức và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Trên con đường đó, AmCollege không ngừng khuyến khích các sinh viên của mình được tự do theo đuổi những khát vọng và phát huy năng lực sở trường của bản thân bằng tinh thần sáng tạo và chủ động.

Thời gian học

Trung cấp liên thông Đại học Cao đẳng liên thông Đại học
1. Lớp tối 2 – 4 – 6 (18:00 – 21:00) 1. Lớp tối 2 – 4 – 6 (18:00 – 21:00)
2. Lớp tối 3 – 5 – 7 (18:00 – 21:00) 2. Lớp tối 3 – 5 – 7 (18:00 – 21:00)
3. Lớp cả ngày thứ 7 và cả ngày Chủ nhật 3. Lớp cả ngày thứ 7 và cả ngày Chủ nhật
4. Lớp tối thứ 7 và cả ngày Chủ nhật

Học phần đào tạo

1. HỌC PHẦN CHUNG
STT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết Học phần học trước Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 3 Không Không
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Không POLI3001
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 0 Không học
4 POLI1903 Pháp luật đại cương 0 Không học
5 PSYC1001 Tâm lý học đại cương 0 Không học
6 Ngoại ngữ HP 1 0 Không học
7 Ngoại ngữ HP 2 0 Không học
8 Ngoại ngữ HP 3 Không Không
9 TTTH1001 Tin học căn bản 3 Học hoặc nộp chứng chỉ
10 PHYL2401 Giáo dục thể chất 1 0 Không học
11 Giáo dục thể chất 2 0 Không học
12 Giáo dục thể chất 3 0 Không học
13 MILI2401 Giáo dục Quốc phòng – Học phần I 0 Không học
14 MILI2402 Giáo dục Quốc phòng – Học phần II 0 Không học
15 MILI2403 Giáo dục Quốc phòng – Học phần III 0 Không học
16 MILI2404 Giáo dục Quốc phòng – Học phần IV 0 Không học
2. HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀH
STT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết Học phần học trước Ghi chú
2.1. Cơ sở ngành
2.1.1. Các học phần bắt buộc
17 EDUC1003 Giáo dục học đại cương 0 Không Không Không học
18 EDUC1304 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2
19 EARC1001 Mỹ thuật cơ bản 0 Không học
20 EARC1002 Âm nhạc cơ bản 0 Không học
21 EARC1010 Múa cơ bản 0 Không học
22 EARC1011 Sinh lý đại cương và Sinh lý trẻ em 0 Không học
23 EARC1304 Toán cơ sở (mầm non) 0 Không học
24 EARC1305 Tiếng Việt (mầm non) 0 Không học
25 EARC1306 Văn học thiếu nhi (mầm non) 3 Không Không
26 EARC3325 Mỹ thuật mầm non 3 Không Không
27 EARC3328 Âm nhạc mầm non 3 Không Không
28 EARC3329 Múa mầm non 3 Không Không
2.1.2. Các học phần tự chọn (chọn 4 tín chỉ)
29 EARC1326 Hướng dẫn vẽ theo chủ đề 0 Không học
30 EARC1330 Dàn dựng chương trình ca, múa, nhạc mầm non 0 Không học
31 EARC1501 Văn học dân gian (mầm non) 0 Không học
2.2. Chuyên ngành
2.2.1. Các học phần bắt buộc
32 EARC1400 Nhập môn nghề giáo viên (mầm non) 0 Không học
33 EARC1307 Bệnh trẻ em và sơ cấp cứu 3 Không Không
34 EARC1309 Vệ sinh trẻ em 2 Không Không
35 EARC1416 Tâm lý học mầm non 1 2 Không Không
36 EARC1417 Tâm lý học mầm non 2 2 Không EARC1416
37 EARC1418 Giáo dục học mầm non 3 Không EARC1417
38 EARC1019 Tổ chức hoạt động vui chơi 2 Không EARC1417
39 EARC1021 Lý luận dạy học mầm non 0 Không học
40 EARC1030 Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 3 Không EARC1418
41 EARC1024 Phương pháp khám phá khoa học và xã hội 3 Không EARC1418
42 EARC1025 Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán 3 Không EARC1418
43 EARC1026 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 3 Không EARC1418
44 EARC1027 Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học 3 Không EARC1418
45 EARC1028 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 3 Không EARC1418
46 EARC1029 Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 3 Không EARC1418
47 EARC1322 Đánh giá trong giáo dục mầm non 3 Không EARC1418
2.2.2. Các học phần tự chọn (chọn 8 tín chỉ)
48 EARC1022 Dinh dưỡng trẻ em 2 Không Không
49 EARC1020 Phát triển chương trình giáo dục mầm non 2 Không EARC1418
50 EARC1321 Cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non 2 Không EARC1418
51 EARC1323 Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ mầm non 2 Không Không
52 EARC1031 Tìm kiếm và sử dụng các nguồn tư liệu trong dạy học mầm non 2 Không Không
53 EARC1327 Đồ chơi trẻ em 2 Không EARC3325, EARC1418
54 EARC1033 Giao tiếp sư phạm mầm non 2 Không EARC1417
55 EARC1334 Các mô hình giáo dục mầm non trên thế giới 2 Không EARC1418
56 EARC1037 Gia đình, cộng đồng và trẻ thơ 2 Không EARC1418
57 EARC1039 Chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông 2 Không EARC1418
58 SPEC1002 Giáo dục hòa nhập 2 Không Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
STT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết Học phần học trước Ghi chú
59 EARC1044 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 0 Không học
60 EARC1045 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 0 Không học
61 EARC3046 Bài tập nghiệp vụ 6
4. KHÓA LUẬN HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ
STT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết Học phần học trước Ghi chú
Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức sau:
62 EARC1051 Lựa chọn 1: Thực hiện 1 khóa luận tốt nghiệp 0 Không học
63 Lựa chọn 2: Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn 3 Không EARC1417
64 EARC1336 Các lý thuyết về sự phát triển tâm lý trẻ em 3 Không EARC1418
65 EARC1337 Thiết kế và sử dụng môi trường giáo dục trong trường mầm non 3 Không EARC1418
66 EARC1424 Quản lý và lãnh đạo giá dục mầm non

Hồ sơ

 1. 02 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐHSP TP.HCM)
 2. 02 Sơ yếu lý lịch có công chứng (theo mẫu của Trường ĐHSP TP.HCM)
 3. 02 Bản sao Bằng THPT.
 4. 02 Bản sao Học bạ cấp 3.
 5. 02 Bản sao kết quả Điểm thi tốt nghiệp THPT
 6. 02 CMND có công chứng.
 7. 04 ảnh 3×4
 8. 04 phong bì có dán sẵn tem thư
Đội ngũ giảng viên tận tâm

Đội ngũ giảng viên ưu tú, giàu kinh nghiệm và tận tâm của Đại học Sư phạm TP.HCM

Giáo trình học chất lượng

Giáo trình bám sát chương trình học theo từng tín chỉ theo thông tư mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo, bám sát nhu cầu thực tiễn của ngành Sư phạm Mầm non

Cơ sở vật chất hiện đại
 • Trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế
 • Môi trường học trẻ trung, năng động và sáng tạo
 • Không gian khang trang, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ
 • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi
Bằng cấp có giá trị cao

Bằng tốt nghiệp được cấp bởi trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Cơ hội thực tập tại các đơn vị đào tạo uy tín

Sinh viên lựa chọn chương trình học này sẽ được kết nối thực tập và làm việc tại các trường Mầm non và Tiểu học trên toàn quốc, cũng như các trường Mầm non và Tiểu học quốc tế thuộc Hệ thống Giáo dục Phát triển quốc tế Đông Dương – Tập đoàn giáo dục chủ quản của AmCollege.

Lộ trình sự nghiệp rộng mở

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tư vấn lộ trình rèn luyện và nâng cao tiếng Anh bài bản, phục vụ cho việc giảng dạy tại các trường Quốc tế chất lượng cao như Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc (WASS); trường Quốc tế Mỹ Pennsylvania (PennSchool), Hệ thống trường Quốc tế VinSchool, FPT,…

Cử nhân Giáo dục mầm non sau khi tốt nghiệp sẽ có:

 • Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp
 • Năng lực tự đánh giá và tự hoàn thiện bản thân
 • Khả năng giao tiếp và hợp tác
 • Tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
 • Khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
 • Khả năng học tập lên các bậc cao hơn để nâng cao trình độ

Học phí Giáo dục Mầm non

Các ưu đãi về học phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

*Trường thông tin bắt buộc


  0963 888 712