Thông tin liên hệ

*Trường thông tin bắt buộc
  Address:

  240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  Fax:

  (08) 3526 4971

  Phòng Đào tạo:

  (028) 710 649 70

  Hotline:

  0963 888 712