Sư phạm Toán

Ngành sư phạm Toán là một ngành học nghiên cứu các con số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi, hình thành năng lực sư phạm đáp ứng trong giai đoạn đổi mới Giáo dục và Đào tạo hiện nay. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Toán học phục vụ cho việc giảng dạy các lớp từ bậc Phổ thông đến Đại học.

Thời lượng học: 2.5 năm

Bằng cấp: Cử nhân Đại học Sư phạm TP.HCM

Thông báo tuyển sinh

Đối tượng

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Môn thi đầu vào

Toán

Văn

Anh

Thời gian khai giảng dự kiến

Tháng 3/2022

Tháng 6/2022

Tháng 9/2022

Tháng 12/2022

Địa điểm nộp hồ sơ

Trực tiếp: Phòng Tuyển sinh AmCollege

Trực tuyến: Form đăng ký trực tuyến

Chương trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm Toán sau khi tốt nghiệp sẽ có trình độ khoa học Toán học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, đồng thời nắm vững các tri thức cơ bản của Toán học hiện đại và phương pháp giảng dạy Toán ở bậc phổ thông. Mặt khác, sinh viên còn được trang bị một số kiến thức chuyên ngành về Toán để học tiếp ở các bậc học cao hơn.

1. Về kiến thức: Chương trình trang bị đầy đủ cho sinh viên kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ bản của Toán học hiện đại, Toán học ứng dụng và các phương pháp dạy học môn Toán.

2. Về kỹ năng: Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng Toán học cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ dạy học cũng như sự chuẩn bị cho việc học ở các bậc tiếp theo. Có các năng lực sư phạm cần thiết như: năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực định hướng sự phát triển của học sinh, năng lực phát triển cộng đồng để có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy, học ở trường phổ thông. Có kĩ năng làm việc theo nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

3. Về phẩm chất: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề; có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

Đơn vị đào tạo

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE)

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tiền thân là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn được thành lập năm 1957. Năm 1995, trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Chính phủ quyết định tách trường khỏi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam. Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia và là 1 trong 2 trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam.

Triết lý giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ quan điểm giáo dục nhằm đào tạo người học đạt chuẩn: trở thành người làm nghề chuyên nghiệp, có đạo đức, có kỷ luật, có trách nhiệm với cộng đồng và thích ứng cao.

Trường xây dựng môi trường giáo dục kiến tạo, hướng đến người học – nhân vật trung tâm của hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục được tổ chức hệ thống, linh hoạt, đảm bảo gắn đào tạo với thực hành – ứng dụng, hướng đến sự thích ứng xã hội và nghề nghiệp để thành công và hạnh phúc. Các bên có liên quan đến hoạt động giáo dục của trường cam kết đồng hành, hỗ trợ cho công tác giáo dục một cách hiệu quả.

Trường tôn trọng và xem văn hóa chất lượng trong giáo dục là tôn chỉ hoạt động. Trường sử dụng đa dạng các phương thức giáo dục, phương pháp đào tạo tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích phát triển nội lực, tư duy tích cực, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và hứng thú nghề nghiệp.

Đơn vị liên kết tuyển sinh

Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ

Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ tiền thân là trường Trung cấp Đông Dương – tổ chức hành chính sự nghiệp thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân. Với hoạt động đào tạo nghề bậc Cao đẳng và Liên thông Đại học, AmCollege đặt ra sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với kiến thức chuyên môn sâu rộng và bộ kỹ năng làm việc vượt trội cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế.

Triết lý giáo dục

Thông qua các chương trình đào tạo nghề đa dạng, tiên tiến và linh hoạt, AmCollege mong muốn giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận với mô hình đào tạo chuẩn Quốc tế để tự tin hội nhập cùng thế giới và trở thành những công dân toàn cầu ưu tú trong tương lai. AmCollege trung thành với triết lý giáo dục “Đồng hành, Tự do và Sáng tạo”. Mỗi giảng viên ở AmCollege đều là những người bạn đồng hành trên con đường trang bị tri thức và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Trên con đường đó, AmCollege không ngừng khuyến khích các sinh viên của mình được tự do theo đuổi những khát vọng và phát huy năng lực sở trường của bản thân bằng tinh thần sáng tạo và chủ động.

Thời gian học

 1. Lớp tối 2 – 4 – 6 (18:00 – 21:00)
 2. Lớp tối 3 – 5 – 7 (18:00 – 21:00)
 3. Lớp cả ngày thứ 7 và cả ngày Chủ nhật

Học phần đào tạo

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
STT Mã học phần Học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế triết học Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Pháp luật đại cương 2
7 Tâm lý học đại cương 2
8 Ngoại ngữ HP1 4
9 Ngoại ngữ HP2 3
10 Ngoại ngữ HP3 3
11 Tin học căn bản 3
12 Giáo dục thể chất 1 1
13 Giáo dục thể chất 2 1
14 Giáo dục thể chất 3 1
15 Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
16 Công tác quốc phòng và an ninh 2
17 Quân sự chung 2
18 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 4
19 Đại số tuyến tính 3
20 Giải tích hàm một biến 4
21 Hình học giải tích 2
22 Không gian tuyến tính 3
23 Giải tích hàm nhiều biến 3
24 Xác suất thống kê 2
25 Lý thuyết tối ưu tuyến tính 3
26 Cấu trúc đại số 3
27 Tôpô đại cương 2
28 Hình học cao cấp 4
29 Vành và vành đa thức 2
30 Độ đo và tính phân 3
31 Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng 3
32 Hàm một biến thức 3
33 Hình học vi phân 3
34 Giải tích hàm 3
35 Số luận 3
36 Đại cương về phương pháp tính 2
37 Đại số giao hoán 3
38 Lý thuyết nhóm nâng cao 2
39 Lý thuyết trường 2
40 Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt 3
41 Đại số đa tuyến tính 2
42 Giải tích hàm nâng cao 3
43 Phép tính vi phân trên không gian hữu hạn chiều 2
44 Không gian hàm và lý thuyết chính quy 2
45 Lý thuyết tối ưu phi tuyến 3
46 Lý thuyết tối ưu đa mục tiêu 2
47 Xác suất thống kê nâng cao 2
48 Lý thuyết tình huống 3
49 Hoạt động trải nghiệm và giáo dục STEM trong dạy học toán 2
50 Nhập môn nghề giáo 1
51 Giáo dục học đại cương 2
52 Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông 2
53 Tâm lý học giáo dục 2
54 Giao tiếp sư phạm 2
55 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
56 Thực tập sư phạm 1 2
57 Thực tập sư phạm 2 6
58 Phát triển chương trình môn toán 2
59 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục môn toán 2
60 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục môn toán 2
61 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 2
62 Lý luận dạy học đại cương môn toán 3
63 Lý luận dạy học đại số, giải tích, thống kê và xác suất 2
64 Lý luận dạy học hình học 2
65 Hình học sơ cấp 3
66 Đại số sơ cấp 3
67 Lý thuyết môđun 3
68 Nhập môn về đa tjap khả vi 3
69 Nhập môn giải tích phi tuyến 3
70 Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng 3
71 Xây dựng và hoạt động của kiến thức trong dạy học toán 3

Hồ sơ

 1. 02 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐHSP TP.HCM)
 2. 02 Sơ yếu lý lịch có công chứng (theo mẫu của Trường ĐHSP TP.HCM)
 3. 02 Bản sao Bằng tốt nghiệp TCCN và Cao đẳng có công chứng.
 4. 02 Bảng điểm TCCN và Cao đẳng có công chứng.
 5. 02 Bằng THPT có công chứng
 6. 02 CMND có công chứng.
 7. 04 ảnh 3×4
 8. 04 phong bì có dán sẵn tem thư
Đội ngũ giảng viên tận tâm

Đội ngũ giảng viên ưu tú, giàu kinh nghiệm và tận tâm của Đại học Sư phạm TP.HCM

Giáo trình học chất lượng

Giáo trình bám sát chương trình học theo từng tín chỉ theo thông tư mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo, bám sát nhu cầu thực tiễn của ngành Sư phạm Mầm non

Cơ sở vật chất hiện đại
 • Trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế
 • Môi trường học trẻ trung, năng động và sáng tạo
 • Không gian khang trang, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ
 • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi
Bằng cấp có giá trị cao

Bằng tốt nghiệp được cấp bởi trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Cơ hội thực tập tại các đơn vị đào tạo uy tín

Sinh viên lựa chọn chương trình học này sẽ được kết nối thực tập và làm việc tại các trường Mầm non và Tiểu học trên toàn quốc, cũng như các trường Mầm non và Tiểu học quốc tế thuộc Hệ thống Giáo dục Phát triển quốc tế Đông Dương – Tập đoàn giáo dục chủ quản của AmCollege.

Lộ trình sự nghiệp rộng mở

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tư vấn lộ trình rèn luyện và nâng cao tiếng Anh bài bản, phục vụ cho việc giảng dạy tại các trường Quốc tế chất lượng cao như Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc (WASS); trường Quốc tế Mỹ Pennsylvania (PennSchool), Hệ thống trường Quốc tế VinSchool, FPT,…

Sau khi hoàn thành chương trình học, cử nhân Sư phạm Toán có cơ hội làm việc ở các vị trí như sau:

 • Giảng dạy môn Toán học tại nhiều bậc học khác nhau từ Tiểu học đến Đại học
 • Quản lý tư liệu tại các bảo tàng khoa học, thư viện
 • Biên tập viên tại các tạp chí về khoa học Toán học, các nhà xuất bản sách liên quan đến Toán học
 • Các vị trí khác liên quan đến khối khoa học tự nhiên nói chung và Toán học nói riêng

Học phí Sư phạm Toán

Các ưu đãi về học phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

*Trường thông tin bắt buộc


  0963 888 712