Loading Events
Workshop: Một ngày làm đầu bếp bánh chuyên nghiệp
Thời gian: 08:00 - 12:00, 26.11.2022
Địa điểm: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Mục đích tổ chức

Workshop “Một ngày làm đầu bếp bánh chuyên nghiệp” được Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ (AmCollege) tổ chức vào ngày 26/11/2022 tại trụ sở chính – 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM. Sự kiện diễn ra hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn trẻ yêu thích và mong muốn theo đuổi nghề làm bánh.

Quy mô sự kiện

40 người

Nội dung chương trình

Ca 1:

08:00 – 08:30: Đón khách

08:30 – 08:35: Giới thiệu về buổi workshop & Amcollege

8:35 – 09:50: Thực hành làm bánh XMas Cookie và giới thiệu về những cơ hội của nghề làm bánh

09:50 – 10:00: Các học viên check-in với sản phẩm đã thực hành


Ca 2:

10:00 – 10:30: Đón khách

10:30 – 10:35: Giới thiệu về buổi workshop & Amcollege

10:35 – 11:50: Thực hành làm bánh XMas Cookie và giới thiệu về những cơ hội của nghề làm bánh

11:50 – 12:00: Các học viên check-in với sản phẩm đã thực hành

Khách mời
Cô Chung Ngọc Thảo
5 năm kinh nghiệm trong nghề làm bánh