Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng là ngành học liên quan đến tất cả hoạt động, dịch vụ giao dịch trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ. Nói một cách dễ hiểu, đây là một hoạt động kinh doanh riêng biệt bằng cách thông qua qua ngân hàng và các công cụ tài chính của ngân hàng để thực hiện tất cả dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ bao gồm: bảo lãnh, thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế.

Thời gian: 18 - 36 tháng

Bằng cấp: Trung cấp chính quy

Thông báo tuyển sinh

Mã ngành

5340202

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THCS trở lên

Chương trình đào tạo

Về kiến thức:

 • Biết cơ bản về kinh tế – xã hội, tài chính, tiền tệ
 • Hiểu cách sử dụng tiền tệ để mang lại lợi nhuận
 • Biết phân tích hoạt động kinh doanh, tín dụng, thẩm định tín dụng ngân hàng

Về Kỹ năng:

 • Làm thành thạo nghiệp vụ quản lý tài chính, tiền tệ
 • Tiếp cận và cập nhật tỷ giá của các loại tiền tệ trên thế giới
 • Phân tích được hoạt động kinh doanh và thẩm định được tín dụng ngân hàng

Về thái độ:

 • Có ý thức nghề nghiệp, tinh thần làm việc tốt, chấp hành luật pháp
 • Có tác phong công nghiệp, trung thực, liêm chính, ý thức tổ chức kỷ luật cao

Học phần đào tạo

Học phần văn hóa
Mã MH/MĐ Tên môn học Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/bài tập Kiểm tra
MHVH01 Toán 1 5 90 60 28 2
MHVH02 Toán 2 5 90 60 28 2
MHVH03 Toán 3 5 90 60 28 2
MHVH04 Toán 4 5 90 60 28 2
MHVH05 Ngữ văn 1 4 60 60 0 0
MHVH06 Ngữ văn 2 3 60 30 28 2
MHVH07 Ngữ văn 3 4 60 59 0 1
MHVH08 Ngữ văn 4 3 60 30 29 1
MHVH09 Vật lý 1 6 105 75 28 2
MHVH10 Vật lý 2 6 105 75 28 2
MHVH11 Hóa học 1 6 105 75 28 2
MHVH12 Hóa học 2 6 105 75 28 2
Các môn học chung
Mã MH/MĐ Tên môn học Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/bài tập Kiểm tra
MH001 Chính trị 2 30 22 6 2
MH002 Pháp luật 1 15 10 4 1
MH003 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3
MH004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 45 28 13 4
MH005 Tin học 1 30 7 21 2
MH006 Ngoại ngữ 3 60 30 25 5
Các môn học, mô đun chuyên môn
Mã MH/MĐ Tên môn học Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/bài tập Kiểm tra
MH007 Kinh tế vi mô 3 45 44 0 1
MH008 Lý thuyết tài chính 3 45 43 0 2
MH009 Lý thuyết thống kê 2 45 13 30 2
MH010 Nguyên lý kế toán 4 60 30 18 2
MH011 Lý thuyết tín dụng tiền tệ 3 45 45 0 0
MH012 Soạn thảo văn bản 3 45 30 13 2
MH013 Nghiệp vụ ngoại thương 3 45 30 14 1
MH014 Thanh toán quốc tế 3 60 30 28 2
MH015 Tài chính tiền tệ 4 60 30 28 2
Học phần chuyên ngành
Mã MH/MĐ Tên môn học Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/bài tập Kiểm tra
MĐ016 Quản trị ngân hàng 3 45 45 0 0
MĐ017 Nghiệp vụ ngân hàng 3 60 30 28 2
MĐ018 Thị trường chứng khoán 3 45 45 0 0
MĐ019 Phân tích hoạt động kinh doanh 4 60 30 27 3
MĐ020 Kế toán tài chính 1 4 75 45 28 2
MĐ021 Kế toán tài chính 2 4 75 30 43 2
MĐ022 Tín dụng và thẩm định tín dụng Ngân hàng 4 60 30 28 2
MĐ023 Thực tập tốt nghiệp 8 240 0 240 0
Đội ngũ giảng viên ưu tú, giàu kinh nghiệm

Đội ngũ giảng viên ưu tú, giàu kinh nghiệm và tận tâm với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế nói chung và Tài chính ngân hàng nói riêng

Chương trình luôn cập nhật mới

Chương trình luôn cập nhật mới, theo sát tình hình kinh tế nói chung và tài chính ngân hàng nói riêng đang diễn ra trong và ngoài nước

Cơ sở vật chất - trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế
 • Năng động, văn minh, khử khuẩn thường xuyên theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế
 • Không gian khang trang, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ
 • Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi

Các công việc mà sau khi ra trường học viên ngành Tài chính ngân hàng có thể đảm nhận như:

 • Chuyên viên phụ trách tài chính, kinh doanh tiền tệ, phân tích tài chính doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công ty tài chính đa quốc gia, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng tại các ngân hàng
 • Cán bộ thuế, phụ trách tiền lương hoặc cũng có thể làm việc tại các công ty chứng khoán, bảo hiểm,…

Học phí Tài chính ngân hàng

Các ưu đãi về học phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

*Trường thông tin bắt buộc


  0963 888 712