Địa lý 12 mới nhất 2022

Địa lý 12 là một môn học quan trọng nằm trong chương trình học của cấp trung học phổ thông. Vì thế, việc để chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi vào bài mới sẽ giúp các bạn học sinh ghi nhớ lâu hơn kiến thức của môn học này. Nhằm hệ thống lại kiến thức chi tiết nhất trong chương trình giảng dạy của môn Địa lý lớp 12. Hãy cùng Cao đẳng Bách khoa Việt Mỹ theo dõi và học thật tốt môn học này nhé.

Xem thêm thông tin sách giáo khoa 12 tại đây.

Địa lý 12 Phần 1: Địa lý Việt Nam

 Địa lý 12 bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới & hội nhập

 • Là cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội
 • Nước ta trong hội nhập kinh tế & khu vực
 • Một số định hướng chính đẩy mạnh công cuộc Đổi mới & hội nhập

Địa lý 12 Phần 2: Địa lý tự nhiên. Vị trí lịch sử phát triển lãnh thổ

Địa lý bài 2. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

 • Vị trí địa lý
 • Phạm vi lãnh thổ
  • Vùng đất
  • Vùng biển
  • Vùng trời
 • Ý nghĩa vị trí địa lý Việt Nam
  • Ý nghĩa tự nhiên
  • Ý nghĩa kinh tế, văn hoá – xã hội và quốc phòng

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Bài 4 – 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

 • Giai đoạn Tiền Cambri
 • Giai đoạn Cổ kiến tạo
 • Giai đoạn Tân kiến tạo

Địa lý 12 Phần 3: Đặc điểm chung của tự nhiên

 Địa lý bài 6 – 7. Đất nước nhiều đồi núi

 • Đặc điểm chung của địa hình
 • Các khu vực địa hình
Địa lý 12
Bảng các khu vực địa hình Việt Nam – Ảnh nguồn Internet
 • Thế mạnh – hạn chế về thiên nhiên của các khu vực đồi núi & đồng bằng trong phát triển kinh tế – xã hội

 Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng của biển

 • Khái quát về biển Đông
 • Ảnh hưởng biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam
  • Khí hậu
  • Địa hình & các hệ sinh thái vùng ven biển
  • Tài nguyên thiên nhiên vùng biển
  • Thiên tai

Bài 9 – 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

 • Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
  • Tính chất nhiệt đới
  • Tính chất ẩm
  • Tính chất gió mùa
Địa lý 12
Bảng thể hiện chi tiết các loại gió mùa – Ảnh nguồn Internet
 • Các thành phần tự nhiên khác
  • Địa hình
  • Sông ngòi
  • Đất
  • Sinh vật
 • Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất & đời sống
  • Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
  • Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống

Địa lý 12 bài 11 – 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

 • Thiên nhiên phân hóa theo Bắc – Nam
  • Phần lãnh thổ phía Bắc
  • Phần lãnh thổ phía Nam
 • Thiên nhiên phân hóa theo Đông – Tây
  • Vùng biển và thềm lục địa
  • Vùng đồng bằng ven biển
  • Vùng đồi núi
 • Các miền địa lý tự nhiên
Địa lý 12
Bảng các miền địa lý tự nhiên – Ảnh nguồn Internet
 • Thiên nhiên phân hoá theo độ cao
  • Đai nhiệt đới gió mùa
  • Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi
  • Đai ôn đới gió mùa trên núi

 Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào

Địa lý 12 Phần 4: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

 Bài 14. Sử dụng & bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 • Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật
  • Tài nguyên rừng
  • Đa dạng sinh học
 • Sử dụng & bảo vệ tài nguyên đất
  • Suy thoái tài nguyên đất
  • Biện pháp bảo vệ
 • Sử dụng & bảo vệ các tài nguyên khác

Bài 15. Bảo vệ môi trường & phòng chống thiên tai

 • Bảo vệ môi trường
 • Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
  • Bão
  • Ngập lụt
  • Lũ quét
  • Hạn hán
  • Các thiên tai khác
 • Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên môi trường

Địa lý 12 Phần 5: Địa lý dân cư – 12

Bài 16. Đặc điểm dân số & phân bố dân cư ở nước ta

 • Đông dân, có dân tộc
 • Dân số còn tăng nhanh, dân số trẻ
 • Phân bố dân cư chưa hợp lý
 • Chiến lược phát triển dân số hợp lý sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta

 Bài 17. Lao động và việc làm

 • Nguồn lao động
 • Cơ cấu lao động
  • Cơ cấu lao động các ngành kinh tế
  • Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế
  • Cơ cấu lao động theo thành thị & nông thôn
 • Vấn đề giải quyết việc làm

 Bài 18. Đô thị hóa

 • Đặc điểm
  • Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp
  • Tỉ lệ dân thành thị tăng
  • Phân bố đô thị không đều giữa các vùng
Địa lý 12
Bảng phân bố đô thị và số dân đô thị các vùng năm 2006 – Ảnh nguồn Internet
 • Mạng lưới đô thị
 • Ảnh hưởng của đô thị hóa phát triển kinh tế – xã hội

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ & phân tích sự phân 

Địa lý 12 Phần 5: Địa lý kinh tế

 Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
 • Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế
 • Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế

Địa lý 12 Phần 6: Địa lý các ngành kinh tế. Một số vấn đề phát triển & phân bố nông nghiệp

 Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

 • Nền nông nghiệp nhiệt đới
 • Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới.
 • Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

 • Ngành trồng trọt
Sơ đồ tư duy ngành trồng trọt – Nguồn Internet
 • Ngành chăn nuôi
Sơ đồ tư duy ngành chăn nuôi – Nguồn Internet

Địa lý lớp 12 bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ

 Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản & lâm nghiệp

 • Ngành thủy sản
 • Điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển thủy sản
 • Sự phát triển & phân bố ngành thủy sản
 • Lâm nghiệp
Sơ đồ tư duy về phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp – Nguồn Internet
 • Lâm nghiệp nước ta có vai trò quan trọng về mặt kinh tế và sinh thái
 • Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp

 Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

 • Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
 • Các vùng nông nghiệp ở nước ta
 • Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta

Địa lý 12 Phần 7: Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

 Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

 • Cơ cấu công nghiệp theo ngành
 • Cơ cấu CN theo lãnh thổ
Sơ đồ tư duy cơ cấu ngành công nghiệp – Nguồn Internet
 • Cơ cấu CN theo thành phần kinh tế

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp

 • Công nghiệp năng lượng
 • Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 • Khái niệm
 • Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Địa lý 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét & giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Địa lý 12 Phần 8: Một số vấn đề phát triển & phân bố các ngành dịch vụ

 Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải

 • Giao thông vận tải
 • Ngành thông tin liên lạc

 Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

 • Thương mại
 • Du lịch

Địa lý 12 Phần 9: Địa lý các vùng kinh tế

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du & miền núi Bắc Bộ

 • Khái quát chung
 • Khai thác, chế biến khoáng sản & thuỷ điện
 • Trồng & chế biến cây công nghiệp, dược liệu, rau quả cận nhiệt & ôn đới
 • Chăn nuôi gia súc
 • Kinh tế biển

Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

 • Các thế mạnh chủ yếu của vùng
 • Các hạn chế chủ yếu của vùng
 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành & các định hướng chính

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân

Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ

 • Khái quát chung
 • Hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp
 • Hình thành cơ cấu công nghiệp & phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

 • Khái quát chung
 • Phát triển tổng hợp kinh tế biển
 • Phát triển công nghiệp & cơ sở hạ tầng

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

 • Khái quát chung
 • Phát triển cây công nghiệp lâu năm

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu 

 Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển

 Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lý & cải tạo tự nhiên

 • Các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long
 • Các thế mạnh và hạn chế chủ yếu
 • Sử dụng hợp lý & cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng

 Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

 • Đặc điểm
 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Ba vùng kinh tế trọng điểm

Địa lý 12 Phần 10: Địa lý địa phương

Bài 44 – 45. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

Địa lý 12 là môn học rất thú vị & quan trọng để xét tuyển đại học. Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình hệ thống kiến thức và ôn thi. Nếu các bạn đang ấp ủ cho mình những dự định học chuyên sâu về các ngành như: quản trị nhân sự, tài chính, kế toán,… thì hãy liên hệ với AmCollege để được tư vấn chi tiết nhất nhé.

Xem chi tiết tại: Địa lý lớp 12, giải bài tập địa lý 12- Để học tốt địa lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0963 888 712