Lịch sử lớp 12 mới nhất 2022

Lịch sử lớp 12 gồm 27 bài kể cả bài ôn tập, đây là những nội dung rất quan trọng các bạn học sinh phải nắm vững để sẵn sàng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học trước mắt.

Dưới đây là tóm tắt lý thuyết môn lịch sử 12 dễ hiểu và ngắn gọn nhất từ AmCollege hi vọng giúp ích được cho bạn.

Xem thêm: Sách giáo khoa lớp 12

1. Lịch sử thế giới – Lịch sử lớp 12

Trong phần lịch sử thế giới sẽ gồm 10 bài đầu tiên, các mốc lịch sử lớp 12 trên thế giới sẽ gắn liền với phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ trong nước vì vậy cần hệ thống cụ thể.

1.1. Lịch sử lớp 12 bài 1

Nội dung về sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949). Hội nghị Ianta tháng 2/1945 và thoả thuận của 3 cường quốc về phân chia lại thế giới. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập để duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới.

Sách giáo khoa lịch sử lớp 12

1.2. Lịch sử lớp 12 bài 2

Bài học về Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991), Liên Bang Nga (1991-2000). Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Liên xô tập trung phát triển nhằm xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội. Các nước Đông Âu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tình hình phức tạp.

Sau đó, sự khủng hoảng về chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu ở nửa sau những năm 1970 khiến Liên Xô tan rã, thành lập Liên Bang Nga nhưng trên cơ sở kế thừa vị thế pháp lý của Liên Xô cũ.

1.3. Lịch sử lớp 12 bài 3

Các nước Đông Bắc Á trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và quá trình phát triển của Trung Quốc.

1.4. Lịch sử lớp 12 bài 4

Nội dung bài học về các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Trong đó, hệ thống kiến thức các quốc gia Đông Nam Á thành lập sau chiến tranh thế giới thứ 2 như Lào, Campuchia. Quá trình xây dựng, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á và sự hình thành các Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

 Sách giáo khoa lịch sử 12 nâng cao bổ – (Ảnh: Internet)

1.5. Lịch sử lớp 12 bài 5

Những nét cơ bản về hoàn cảnh lịch sử, quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mỹ La-tinh. Tiêu biểu là Cuba, từ thập niên 60-70 của thế kỷ XX các cuộc nổi dậy ở Mỹ La-tinh phát triển mạnh và giành thắng lợi, đây được gọi là “lục địa bùng cháy”.

1.6. Lịch sử lớp 12 bài 6

Trong bài này, những kiến thức về nước Mỹ phát triển qua các giai đoạn từ 1945-1973, từ 1973-1991 và từ 1991-2000 trên các lĩnh vực là kinh tế, chính trị, đối ngoại và khoa học kỹ thuật.

Rất nhiều kiến thức bổ ích trong lịch sử lớp 12 – (Ảnh: Internet)

1.7. Lịch sử lớp 12 bài 7

4 mốc lịch sử cần phải nhớ khi học bài Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ 2 là từ năm 1945-1950, 1950-1973, 1973-1991 và 1991-2000. Sự thành lập Liên minh Châu Âu EU về mục đích và tổ chức hoạt động.

1.8. Lịch sử lớp 12 bài 8

Quá trình phát triển của Nhật Bản trải qua 4 giai đoạn từ 1945-1952, từ 1952-1973, 1973-1991 và 1991-2000. So sánh sự khác nhau về kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa các giai đoạn.

1.9. Lịch sử lớp 12 bài 9

Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh giữa các quốc gia chuyển từ đối đầu sang đối thoại, mở ra xu hướng hòa bình trong cách giải quyết những vấn đề xung đột, tranh chấp khu vực.

Bài 9 trong sách lịch sử 12 – Ảnh: Internet

1.10. Lịch sử 12 bài 10

Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX có những tác động tích cực và tiêu cực đến thế giới. Xu thế toàn cầu hóa khiến các quốc gia hợp tác, liên kết với nhau nhiều hơn.

2. Phần 2 lịch sử Việt Nam

2.11. Bài 12

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919-1925 trên cơ sở những chuyển biến kinh tế, chính trị, xã hội dẫn tới những mâu thuẫn sâu sắc giữa các giai cấp trong xã hội. Phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam có sự phát triển và hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

2.12. Bài 13

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 với sự ra đời của 3 tổ chức cách mạng là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam quốc dân đảng. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 có ý nghĩa cực kỳ to lớn trong cuộc đấu tranh của dân tộc.

2.13. Bài 14

Phong trào cách mạng giai đoạn 1930-1935 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Giai đoạn 1932-1935 phục hồi phong trào đấu tranh cách mạng sau sự đàn áp, mị dân của Pháp.

Phong trào cách mạng giai đoạn 1930-1935

2.14. Lịch sử lớp 12 bài 15

Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra khi tình hình thế giới đang phức tạp, thế lực phát xít ngày càng mở rộng phát triển. Tình hình trong nước đời sống nhân dân ngày càng khó khăn khi Pháp tăng cường bóc lột. Chủ trương của Đảng trong giai đoạn này là đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh, đấu tranh nghị trường và đấu tranh báo chí.

2.15. Lịch sử lớp 12 bài 16

Trong bài này sẽ cung cấp nội dung về phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1939-1945, hoàn cảnh nổ ra Cách mạng tháng Tám (1945) và nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Bài học cần nắm vai trò, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám trong và ngoài nước.

Lịch sử lớp 12
(Cách mạng tháng Tám (1945) thành công – Ảnh: Internet)

2.16. Lịch sử 12 lớp bài 17

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946 bước đầu xây dựng chính quyền, giải quyết những vấn đề về nạn đói, nạn mù chữ và khó khăn kinh tế. Cuộc đấu tranh chống nội xâm và ngoại phản cam go.

2.17. Lịch sử lớp 12 bài 18

Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp 1946-1950 đầy gian khổ, vất vả. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và chủ trương củng cố chính quyền, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

2.18. Lịch sử lớp 12 bài 19

Mỹ can thiệp sâu vào Đông Dương, Pháp lên kế hoạch đẩy mạnh xâm lược Đông Dương và bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953). Giữ vững quyền chủ động trên mọi chiến trường qua chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ (cuối 1950 đến giữa 1951), chiến dịch Hòa Bình đông – xuân 1951 – 1952, chiến dịch Tây Bắc thu – đông 1952, chiến dịch Thượng Lào xuân hè năm 1953.

Lịch sử lớp 12
(Chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 – Ảnh: Internet)

2.19. Lịch sử lớp 12 bài 20

Pháp – Mỹ thực hiện kế hoạch Nava ở Đông Dương, nhằm kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao của Việt Nam thông qua hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương.

2.20. Lịch sử lớp 12 bài 21 

Nội dung bài học về xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cải cách ruộng đất và cải tạo quan hệ sản xuất phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc từ 1958 – 1960. Cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam việc giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 – 1959) và phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960). Giai đoạn 1961-1965, đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

2.21. Lịch sử lớp 12 bài 22

Nhân dân hai miền trực tiếp đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam (1965-1968) tiêu biểu là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968). Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại về hải quân và không quân của Mỹ (1965-1968). Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mỹ (1969-1973) với nhiều thắng lợi về quân sự, cuộc Tiến công chiến lược 1972 vào Quảng Trị đã chọc thủng phòng tuyến Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Lịch sử lớp 12
Lịch sử 12 bài 22 giai đoạn 1965-1973 (Ảnh: Internet)

2.22. Lịch sử lớp 12 bài 23

Miền Bắc khôi phục kinh tế, chi viện cho miền Nam đấu tranh chống “bình định, lấn chiếm” tạo thế và lực để chuẩn bị cho giải phóng hoàn toàn miền nam. Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 với chiến dịch Tây Nguyên (4/3 đến 24/3/1975), chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/3 đến 29/03/1975), chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (từ ngày 26/4 đến 30/4/1975).

2.23. Lịch sử lớp 12 bài 24

Tình hình 2 miền Bắc – Nam những năm đầu sau kháng chiến chống Mỹ phải khôi phục kinh tế và thống nhất đất nước.

2.24. Lịch sử lớp 12 bài 25

Việt Nam bước đầu đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa thực hiện các kế hoạch 5 năm đã đạt được những thành tựu đáng mừng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc giai đoạn 1975-1979 ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

Lịch sử lớp 12
Lịch sử 12 cung cấp nhiều kiến thức cho học sinh – (Ảnh: Internet)

2.25. Lịch sử lớp 12 bài 26

Nội dung bài học là Đất nước trên con đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000), đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân.

Tóm tắt nội dung Lịch sử lớp 12 giúp các bạn học sinh dễ dàng theo dõi từng bài, nắm kiến thức hiệu quả hơn. Đó là hành trang để bạn tự tin hơn trước những kỳ thi sắp tới.

Xem thêm tại: Sách Giáo Khoa Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0963 888 712