DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TN KHÓA T17 (2017-2019) MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGÀY THI: 22/06/2019 NGÀNH: SP TIỂU HỌC

Share

Xem danh sách tại đây

LƯU Ý: THÍ SINH CÓ MẶT TRƯỚC GIỜ THI 30 PHÚT

KHI ĐI THI THÍ SINH NHỚ MANG THEO THẺ SINH VIÊN HOẶC GIẤY TỜ TÙY THÂN CÓ DÁN ẢNH.

0963 888 712